4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine (5399-92-8)

Dit product staat op een APICMO-contract.

Het vermogen om grote hoeveelheden 4-Chloro-1H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidine (5399-92-8) te produceren, synthetiseren en produceren met kwaliteitscontrolesysteem onder CGMP-productie
regelgeving.

SKU: 5399-92-8 Categorie:

Beschrijving

4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine (5399-92-8) video

1,3-dimethyl-2- (a-hydroxybenzyl) benzimidazoliumjodide (3a) werd gesynthetiseerd uit 1-methylbenzimidazol (10) door middel van twee stappen met lithiëring en quaternisatie. Behandeling van 3a met 4-chloor-1-fenyl-1H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidine (6) verschafte 4-benzoyl-1-fenyl-1H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidine (15a). 4-Benzoylchinazoline (14a) en 7-benzoyl-3-fenyl-3H-1,2,3-triazolo [4,5-d] pyrimidine (16a) werden gegeven door reactie van 3a met 4-chloroquinazoline (5) en 7-chloor-3-fenyl -3H-1,2,3-triazolo [4,5-d] pyrimidine (7). Behandeling van 3a met benzaldehyde (9a) gaf benzoïne (8a). Vergelijkbare resultaten werden verkregen in de reacties van 1,3-dimethyl-2- (a-hydroxybenzyl) imidazoliumjodide (4a).

Dit product staat op een APICMO-contract. Als u deze pagina bekijkt als een niet-geregistreerde gebruiker, is de weergegeven prijs (s) List Price. Om uw prijzen te bekijken, logt u in met uw accountnummer of wordt u een geregistreerde gebruiker door contact op te nemen met een van onze klantenserviceteams. Neem contact op met de klantenservice van APICMO om een ​​bestelling te plaatsen.

4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine (5399-92-8) Specifications

CAS 5399-92-8
CAS Min% 97%
CAS Max% 100%
MDL-nummer MFCD03030404
InChI-sleutel YMXQUFUYCADCFL-UHFFFAOYSA-N
Chemische naam of materiaal 4-Chloor-1H-pyrazolo (3,4-d) pyrimidine
Infrarood Spectrum Authentiek
Fysieke vorm Poeder
Verpakking Glazen fles
Moleculaire Formule C5H3ClN4
Moleculair gewicht (g / mol) 154.56
SMILES ClC1 = C2C = NNC2 = NC = N1
Kleur Gebroken wit tot lichtgeel poeder
Smeltpunt > 250 ° C
analyse 97% ~ 99%

4-Chloro-1H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidine (5399-92-8) Veiligheid en hanteringAPICMO-gevarenpictogrammen

(5399-92-8) Beschrijving van het gevaar:

♦ Schadelijk bij inademing.

♦ Schadelijk bij contact met de huid.

♦ Veroorzaakt huidirritatie.

♦ Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

♦ Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

4-Chloro-1H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidine Veiligheidsaanbeveling:

♦ Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen

♦ Was de handen grondig na gebruik.

♦ Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.

♦ BIJ INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

♦ BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.

WAARSCHUWING: De informatie op deze website is ontwikkeld in overeenstemming met de regelgeving van de Europese Unie (EU) en is naar ons beste weten, informatie en overtuiging juist op het moment van publicatie. De gegeven informatie is alleen bedoeld als richtlijn voor veilig gebruik en veilig gebruik. Het mag niet worden beschouwd als een garantie of kwaliteitsspecificatie.

4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine (5399-92-8) Articles

Synthese en reactiviteiten van 1,3-dimethyl-2- (a-hydroxy-benzyl) imidazolium en 1,3-dimethyl-2- (a-hydroxybenzyl) benzimidazoliumjodiden

Behandeling van 3a met 4-chloor-1-fenyl-1H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidine (6) verschafte 4-benzoyl-1-fenyl-1H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidine (15a). 4-Benzoylchinazoline (14a) en 7-benzoyl-3-fenyl-3H-1,2,3-triazolo [4,5-d] pyrimidine (16a) werden gegeven door reactie van 3a met 4-chloroquinazoline (5) en 7-chloor-3-fenyl -3H-1,2,3-triazolo [4,5-d] pyrimidine (7).

Heterocycles 1997

Synthese en hydrolytische stabiliteit van 4-gesubstitueerd Pyrazolo <3,4-d> pyrimidine 2'-deoxyribofuranosides

Fase-transfer glycosylering van 4-chloor-1H-pyrazolo <3,4-d> pyrimidine (1) met 2-deoxy-3,5-di-O- (p-toluoyl) -a-D-erythropentofuranosylchloride (2) leverde het N-1-glycosylatieproduct (3) in 42 procent. Het beschermde tussenproduct (3) werd omgezet in pyrazolo <3,4-d> pyrimidine 2'-deoxyribofuranosides met amino-, oxo- en thioxosubstituenten op C-4.Kinetische gegevens van proton -gekatalyseerde hydrolyse toonde aan dat pyrazolo <3,4-d> pyrimidine 2'-deoxyribofuranosiden stabieler zijn bij de N-glycosylische binding dan de parentale purinenucleosiden.

Journal of the Chemical Society, 1985

Technische service:

Ons team van wetenschappers heeft ervaring op alle gebieden van onderzoek, waaronder Life Science, Materiaalwetenschap, Chemische Synthese, Chromatografie, Analytische en vele andere.

4-Chloro-1H-pyrazolo [3,4-d] pyrimidine (5399-92-8) Bulkorder & prijzen:

Hebt u grotere hoeveelheden nodig voor uw ontwikkelings-, productie- of onderzoekstoepassingen?


=