Pyridine is Dichtheid 0.978 g / cm3. Vlampunt 68 ° F. Dampen zijn zwaarder dan lucht. Giftig bij inslikken en inademen. Verbranding produceert toxische stikstofoxiden.
Pyridine is een heldere vloeistof met een geur die zuur, verrot en visachtig is. Het kan worden gemaakt van ruwe koolteer of van andere chemicaliën. Pyridine wordt gebruikt om andere stoffen op te lossen. Het wordt ook gebruikt om veel verschillende producten te maken, zoals medicijnen, vitamines, voedingsaroma's, verven, kleurstoffen, rubberproducten, kleefstoffen, insecticiden en herbiciden. Pyridine kan ook worden gevormd door de afbraak van veel natuurlijke materialen in de omgeving.

Alles weergeven 10 uitslagen