Chiraliteit is een geometrische eigenschap van sommige moleculen en ionen. Een chiraal molecuul / ion is niet op zijn spiegelbeeld superponeerbaar. De aanwezigheid van een asymmetrisch koolstofcentrum is een van de vele structurele kenmerken die chiraliteit in organische en anorganische moleculen induceren.
Individuele enantiomeren worden vaak aangeduid als rechtshandig of linkshandig. Chiraliteit is een essentiële overweging bij het bespreken van de stereochemie in organische en anorganische chemie. Het concept is van groot praktisch belang omdat de meeste biomoleculen en geneesmiddelen chiraal zijn.
Veel biologisch actieve moleculen zijn chiraal, inclusief de van nature voorkomende aminozuren (de bouwstenen van eiwitten) en suikers. In biologische systemen hebben de meeste van deze verbindingen dezelfde chiraliteit: de meeste aminozuren zijn linksdraaiend (l) en suikers zijn dextrorotatoir (d). Typische van nature voorkomende eiwitten zijn gemaakt van l-aminozuren en zijn bekend als linkshandige eiwitten; de vergelijkbaar zeldzamere d-aminozuren produceren rechtshandige eiwitten.

Alles weergeven 4 uitslagen